Laia Sanz wins gold in Women's Enduro X

Laia Sanz wins a gold medal in Women's Enduro X at X Games Austin 2015.