Setups: Dennis Enarson

X Games Minneapolis 2018 BMX Park and Street invite Dennis Enarson runs through his latest Haro setup.