Zoi Sadowski-Synnott wins Women's Snowboard Slopestyle

Zoi Sadowski-Synnott takes home the gold medal in Women's Snowboard Slopestyle on Sunday at X Games Norway 2020.