Elias Ambuhl Run 1 Men's Ski Big Air round 1

Elias Ambuhl scores a 34 in Men's Ski Big Air round 1 at X Games Aspen 2013.