Elias Ambuhl Run 4 Men's Ski Big Air round 1

Elias Ambuhl scores a 17 in Men's Ski Big Air round 1 at X Games Aspen 2013.