Elias Ambuhl Run 6 Men's Ski Big Air round 1

Elias Ambuhl scores a 32 in Men's Ski Big Air round 1 at X Games Aspen 2013.