Oystein Braaten wins Men's Ski Slopestyle gold

Oystein Braaten wins the gold medal in Men's Ski Slopestyle at X Games Norway 2017.